Kontakt Samarbejdspartnere Nyhedsbreve Facebook

Erhvervsskolen af 2011 tilbyder i samarbejde med forskellige arbejdspladser en række særligt tilrettelagte uddannelsesforløb blandt andet i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Alle forløb, som Erhvervsskolen af 2011 udbyder, tilrettelægges helt individuelt med udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, ønsker og behov. Indhold, varighed og form vil derfor variere og kan hele tiden justeres.


På alle arbejdspladserne er der ansat eller tilknyttet socialpædagogisk og læreruddannet personale. Som udgangspunkt er de unges tid delt mellem arbejdspladserne og undervisning på vores skole. De unge deltager endvidere i de kurser på EGU /EUD-uddannelsessteder, vi i fællesskab finder relevante.

Vi hjælper de unge, hvis de får problemer undervejs.
Det har vist sig, at nogle unge fra vores målgruppe fra tid til anden løber ind i problemer eksempelvis i forhold til økonomi og boligsituation. I disse tilfælde kan det være svært at gennemføre et uddannelsesforløb, og Erhvervsskolen har derfor valgt at inkludere muligheden for hjælp til den slags problemer i de forskellige tilbud.

Det betyder, at vi undervejs i forløbet vil reagere hurtigt og forhåbentligt effektivt, hvis de unge skulle komme ud for noget, der kan true deres deltagelse i vores tilbud eller trivsel i øvrigt.

I særlige tilfælde, hvor der kræves ekstra meget socialpædagogisk og lærerfaglig støtte, kan vi tilbyde individuelt tilrettelagte støtte-ordninger, som også vil blive varetaget af Erhversskolens faste uddannede personale.

 

 

Udvidet STU-forløb i en psykiatri -og psykologfaglig ramme.
En del af de unge, vi arbejder med, har forskellige psykiatriske problemer, der kræver ekstraordinært meget støtte under STU-forløbet. For at kunne give disse unge den bedste hjælp har vi til vores skole tilknyttet en børne -og ungdomspsykiater, en voksenpsykiater samt flere psykologer. Vi kan derfor tilbyde et udvidet STU-forløb, hvor de unge tilbydes løbende samarbejde og hjælp fra såvel psykiater som psykolog. Psykiaterne kan blandt andet tilbyde at styre en eventuel medicinering, og psykologerne kan løbende tilbyde samtaler og terapi.

Disse fagfolk indgår hermed i Erhvervsskolens samlede pædagogiske arbejdsmåde og giver eksempelvis også supervision til personalet. Vores erfaring viser, at diagnoser manifesterer sig specifikt hos den enkelte unge, og vi ønsker med ovennævnte samarbejde at bygge bedst mulig bro mellem skole, behandling og den enkelte unges konkrete vanskeligheder i hverdagen. 
Et tilbud, hvor socialpædagoger, lærere, psykologer og psykiatere arbejder tæt sammen, giver ud fra vores erfaring de bedste rammer for et godt STU-forløb. Læs mere!

 

Uddannelser:

Amager Skovhjælpere

Automekaniker

Blomsterhandler

Butiksassistent

Design

Dyrebruger

Ejendomsservicetekniker

Elektriker

Frisør

Kok/gastronom

Gokart-medarbejder/mekaniker

Hestepasser

Hospitalspraktik

IT/Computer

Kattepension/Bondegård

Kosmetolog

Murer

Oasen - Dyr og natur

Studietekniker

Tømrer

 

Andre erhvervsønsker.

Vi tilpasser løbende vores udbud, så skulle der være ønsker om andre erhverv end de ovennævnte, er vi klar til at forsøge at opfylde dem. Udgangspunktet er altid det samme: Vi bruger kun rigtige arbejdspladser, og vi sørger for, at de unge bliver undervist og behandlet godt, når de er der.

 

Hent brochure her:

apply f2 DinSTU.pdf

STU_p_din_mde