Uddannelses -og undervisningsplaner

Senest tre måneder er indskrivning udarbejdes uddannelses -og undervisningsplan der beskriver:

  • Hvor og hvornår alle forløbets enkelte elementer gennemføres
  • Omfanget af forløbets enkelte elementer
  • Målsætningen for forløbets enkelte elementer

Den unge bidrager til dette arbejde med egne forventninger til indhold og resultat af forløbet.Undervisningsplanen evalueres og korrigeres løbende, og der foretages tæt opfølgning i forhold til de mål og delmål, som er beskrevet i uddannelseplanen.

Henvisende myndighed orienteres løbende og minimum hver 3. måned. Vi sender fremmødelister hver måned og har løbende kontakt med STU-vejlederne for at sikre, de unge møder stabilt.


Indslusning - læs her

Efterværn - læs her