Ledelsen

Thomas Vørnle

Daglig leder af Erhvervsskolen og botilbud.

Læreruddannet. Kandidat i Socialt Arbejde (cand.scient.soc.), Har i 2013 afsluttet Dispuks toårige specialist-uddannelse i narrativ psykoterapi. Fag i folkeskolen: Dansk, matematik, specialundervisning og musik. Har i foråret 2013 gennemført UCCs PD-modul om gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Er beskikket censor i specialundervisning på lærer-seminarierne og var tidligere tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet som underviser og vejleder i Pædagogisk Sociologi. Har arbejdet som lærer siden 1983 og har desuden været tillidsmand i folkeskolen i 20 år. Har siden 1996 arbejdet med unge udsatte unge, dels i projekt Kræmmerhuset, hvor unge med forskellige diagnoser bliver hjulpet gennem uddannelsessystemet, dels som funktions -og AKT-lærer i specialundervisningen i folkeskolen, og dels siden 2011, som leder af Erhvervsskolen. Tilmeldt Master i Ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) på DPU.

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Tanja Hoffmeyer Molbech

Leder af skolen.

Læreruddannet. Fag: Hjemkundskab, natur/teknik og geografi. Har desuden 10 års ledelseserfaring fra restaurantionsbranchen og har en bachelor i geografi og internationale udviklingsstudier fra RUC. Har i 2015 gennemført UCCs PD-modul om gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilmeldt Master i Ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) på DPU.

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Rune Bové

Afdelingsleder på Borups Allé.

Læreruddannet med liniefag i matematik, idræt, samfundsfag og hjemkundskab. Kandidat i generel pædagogik fra DPU (cand.pæd.) med speciale omhandlende diskursive forskelle i værdibaseret og målstyret skoleledelse. Flere års erfaring med specialundervisning. Har deltaget i nationale udviklingsforløb indenfor inddragelse af IT i undervisning. Certificeret underviser i Cambridge matematik. Certificeret underviser i E-Sport. Har gennemført forskningsbaserede turboforløb i matematik for særligt udfordrede elever. Har undervist i udskoling samt ungdomsskole i 11 år

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Louise Gjelfort

Afdelingsleder på Bragesgade.

Læreruddannet fra Zahles seminarium m. dansk og musik som linjefag. Har undervist i linjefag samt matematik i udskolingen gennem mange år. Har de sidste 7 år arbejdet i specialområdet, bl.a. med udadreagerende børn. Derudover 6 år på en STU med introverte unge med diagnoser inden for autismespektret og andre psykiske vanskeligheder. Det sidste år været tilknyttet et EU-projekt på VUCNS for at udvikle en 3-årig HF (HF-inklusion) for unge med en autisme diagnose. Har blandt andet undervist i diagnoseforståelse (herunder AST, ADHD, OCD og komorbiditet). Har grundkursus i autisme og mentorrollen og har desuden sluttet første modul på diplom i ledelse.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Ole Riis

Afdelingsleder på Englandsvej.

Linjefag i tysk og matematik. Har primært undervist i udskolingen. Projektleder for flere Danida udviklingsprojekter i Vietnam for misbrugte piger. Projektmedlem for yderligere 2 udviklingsprojekter for bl.a. etniske minoriteter og gadebørn i Vietnam. Lærer på Københavnerakademiet for i 2015/16, - er intensiv læringsprogram og mønsterbrydningsprojekt for drenge i udskolingen. Pædagogisk IT vejleder. Formand og bestyrelsesmedlem for humanitære- og/eller interesseorganisationer herunder bl.a. Dansk Vietnamesisk Forening og Adoption & Samfund, Kbh. Erhvervsassurandør igennem mange år med bredt kendskab til det danske arbejdsmarked.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Administration

Marianne Funk

Pædagog. Har en baggrund som pædagog og har arbejdet med alle aldersgrupper. Har desuden erfaring med institutionsledelse gennem mange år. Har en Master i konfliktmægling og underviser i ledelse og konflikthåndtering i frivillige organisationer. Har erfaring med familierådslagning og samarbejder med familier i bl.a. skilsmisseprocesser og har været børnesagkyndig og konfliktmægler i Statsforvaltningen. Er pædagogisk og personlig rådgiver for unge med særlige behov. Er født og opvokset i Sverige og underviser i svensk. Deler arbejdet mellem Erhvervsskolen og skolens underleverandør, Projekt Kræmmerhuset.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Susanne Marie Salskov

Sekretariat/kommunikationsmedarbejder. Læreruddannet med hovedfag i dansk/kommunikation - samt Den Journalistiske Grunduddannelse for skrevne medier. Mange &aing;rs erfaring som beskæftigelseskonsulent i både offentlig og privat regi. Div. kurser i blandt andet Interkulturel Vejledning og Løsningsfokuseret Vejledning (Solution Focus)

 

susanne

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Lærergruppen/socialpædagoger

Kristian Knold

Læreruddannet. Fag: Religion, idræt, spansk. Har ni års undervisningserfaring i matematik og natur/teknik og underviser idrætshold på Blaagaard Lærerseminarium. Har arbejdet på specialskoler (primært for elever med ADHD) og som pædagog i en klub for unge Har taget en 2-årig uddannelse hos Center for Pædagogisk Massage (Body-SDS.) udviklingshæmmede. Har dyrket capoeira i 13 år.

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Kristian Søltoft

Læreruddannet. Fag: Dansk, musik og specialpædagogik. Har specialiseret sig inden for autismeområdet og skrev bacheloropgave med titlen ’ASF i et inkluderende perspektiv’. Har arbejdet med børn og unge inden for autismeområdet i folkeskolen, på specialskoler og i produktionsskoleregi. Underviser på Rytmisk Center i musik og arbejder ydermere som musiker.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Henrik Pedersen

Læreruddannet. Har bl.a. arbejdet med kommunikation og elektroniske hjælpemidler, talecomputere og Ipads til unge med særlige handicap - eksempelvis elever med multiple funktionsnedsættelser. Har også arbejdet med sanseintegration i relation til autisme og ADHD. Er desuden uddannet multimediedesigner og grafisk tusindkunstner og har undervist i og arbejder med webdesign og programmering.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Camilla Tresselt

Læreruddannet. Har arbejdet med børn og unge med problemstillinger som ADHD, OCD, indlærings- og sprogvanskeligheder samt tilknytningsforstyrrelser. Er linjefagsuddannet i matematik, dansk som andetsprog, samfundsfag og religion. Har desuden kurser i Narrativ pædagogik fra UCSJ og i seksualvejledning fra Sex og Samfund.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Karin Tarp Sommer

Blev færdig som lærer i 1999, og har siden oparbejdet en bred undervisningserfaring primært fra folkeskolens ældste klasser. Er uddannet AKT-vejleder og musiklærer, og har, med linjefag i dansk, stor erfaring i at føre til prøve i faget. Har desuden undervist i almindelige skolefag som engelsk, historie, samfundsfag og idræt.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Katja Hoffmeyer Wiinholt

Socialpædagog. Har arbejdet på forskellige institutioner og været ansat på skole og behandlingshjem siden 2000. De sidste 3 år som afdelingsleder. Har taget diverse kurser inden for bl.a. planlægning af pædagogiske aktiviteter, kommunikation med forældre af anden etnisk herkomst, teamledelse, ledelse og kommunikation og medicinhåndtering. Har arbejdet med efterværn i en årrække. Er i gang med at blive ICDP certificeret.

 

Stine Hallgreen

Læreruddannet. Fag: Dansk, billedkunst, musik. Har en diplomuddannelse i specialpædagogik/inklusion og har 13 års undervisningserfaring fra folkeskolen inden for specialklasseregi med hovedvægt på fagene; dansk, musik, billedkunst. Har ligeledes undervist i idræt, friluftsliv og køkkendrift. Har 3 års erfaring som inklusionsvejleder af lærerteams i folkeskolen i forhold til børn/unge i vanskeligheder.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Morten Hansen Stender

Uddannet socialpædagog fra UCC Nordsjælland. Systemisk-narrativ efteruddannelse, ved kursuscenter Sputnik. Stressprofil kursus. Kursus i ”KRAP” ved Ida Kortebæk fra psykologcentret i Viborg Kommune. STUDIO III-kurset ”Håndtering af problemskabende adfærd efter low-arousal metoden”. Heldagsskolernes efteruddannelse i Neuropsykologisk indfaldsvinkel, ved UCC København. Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse samt kursus i problemløsningsmodel og – proces. Har stor erfaring i arbejdet med børn og unge indenfor autisme spektrum forstyrrelser, ADHD og med socio- emotionelle vanskeligheder. Min erfaring er b.la. opbygget på dagbehandlingsskolen Isbryderen og Sputnik kollegiet Frederiksberg. Er uddannet grafisk trykker og har arbejdet inden for den grafiske branche i en længer periode.

 

Morten

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Rasmus Vigh Dam-Jensen

Er lærerstuderende på 3. år, på UCC Carlsberg, og har under studietiden arbejdet i STU-regi ved siden af. Har inden studiestart arbejdet med TV-produktion i 9 år blandt andet som producer, med dertil mange facetterede opgaver. Har desuden arbejdet i Forsvaret i 5 år, hvor konflikthåndtering og konfliktnedtrapning har været hovedfokus.

 

Rasmus

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Illona Lohmann

Læreruddannet, Webdesigner og adskillige it-kurser og uddannelser har i 2016 læst genrepædagogik på UCC.17 års undervisning i folkeskolen, de sidste år i specialundervisningen og Bispebjerg børnepsykiatrisk afd.Har der igennem fået erfaring med Aspergers syndrom, Autisme, OCD, ADHD, ADD, spiseforstyrrelser, selvskade og blandingsdiagnoser. Har udover lærergerningen været afdelingsleder i privat jobcenter og projektleder samt skaber af Direktørskolen i Roskilde; et iværksætteri forløb for ledige. Har desuden også undervist voksne i MS- Office pakken og stået som testleder for Dansk IT.

 

Illona

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Marlene Schou de Place Bjørn

Læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2006 med linjefagene; dansk, engelsk, religion og hjemkundskab og har diplomuddannelse i læsevejledning fra UCC fra 2010. Er desuden uddannet i klinisk sexologi i 2016 ved Dansk forening for klinisk sexologi. Har flere års erfaring fra specialregi dels i folkeskolen og dels på STU. Har yderligere i en årrække arbejdet som statslig beskikket censor i engelsk. Har kurser fra Sex og samfund i sexualundervisning, ´Effektiv undervisning og læring´ fra True North, ´Unge og rusmidler´ fra U- Turn og ´KRAP´ fra Psykologcentret.

 

Marlene

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Nanna Sofie Simonsen

Cand.mag. i fransk og teatervidenskab. Har bred undervisningserfaring fra både gymnasiet, VUC og folkeskolen i bl.a. fransk, dansk, drama og madkundskab. Har desuden arbejdet med interkulturel udveksling samt kommunikation, PR og projektledelse primært i kulturverdenen.

 

Marlene
Marie Holm Thøgersen

Uddannet pædagog siden 2008 fra Frøbelseminariet. Har bred erfaring med at arbejde indenfor specialområdet med både børn, unge og voksne. Har bl.a. arbejdet på bocenter med voksne mellem 18-34 år og har derudover arbejdet som skolepædagog på en specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder og diagnoser som ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Har arbejdet som frivillig i Ungdommens Røde Kors "Ung på linie". Har en stor interesse og erfaring med relations arbejde, for derigennem at kunne motivere og forstå dem, som har brug for en tryg og struktureret hverdag.

 

Maria Claumarch
Daglig leder af Oasen. Uddannet SOSU-assistent. Har arbejdet otte år ved et bofællesskab for beboere med atypisk autisme. Har endvidere arbejdet på aflastningshjem for fysisk/psykisk udviklingshæmmede i fem år. Kursus i "low arrowsel", medicinhåndtering samt diplomuddannelse i arbejde med senhjerneskadede Har desuden arbejdet i 25 år som rideterapeut. Indehaver af oasen, der tilbyder skolens elever undervisning i dyrehold med fokus på pasning og ridning af heste.

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Lisa Nissen

Læreruddannet siden 1997. Fag: Dansk, engelsk og håndværk. Diplomuddannelse i dysleksi og FVU-læsning. Erfaring fra efterskole, specialskole og VUC. Har mange års erfaring med at føre til eksamen. Har desuden undervist i fag som friluftsliv, kropsfag og drama. Er desuden uddannet massør. Har dyrket bueskydning de sidste tre år.

 

Faglærere

Jonn Vinther Martinsen

Tidligere faglærer ved Hotel & Restaurantskolen. Projektudvikler. Ansvarlig for køkkenuddannelsen på Erhvervsskolen. Flere års erfaring med fagteoretisk undervisning af unge med ADHD. Diplomuddannelse/Pædagogikum ved Metropol i forhold til undervisning på ordinære ungdomsuddannelser.

 

William Milsted

Faglærer. Kok. Er uddannet kok og har bl.a. arbejdet meget med selskaber. Har haft elever fra Erhvervsskolen i praktikforløb i køkkenet hos Baglokalet, der hører under Fremad Amager Boldklub. Har desuden deltaget i projekter for den sociale NGO, Askovfonden, sammen med elever fra Erhvervsskolen.

 

Sinclair

Rolig, empatisk og god til at arbejde under alle slags forhold. Tidligere cirkus -og konkurrencehest.

 

Sille Maria Engel

Faglærer. Kok. Er uddannet kok og arbejder i køkkenet hos Baglokalet, som holder til hos Fremad Amager Boldklub. Har arbejdet i ungdomsklub i Holmbladsgade i mange år og har derigennem god erfaring med at arbejde med unge.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Karim Belkhelfa
Frisør.

Frisør. Uddannet i 1985 og har arbejdet som frisør siden. Har egen butik i Elmegade på Nørrebro og arbejder som mentor for unge, der ønsker arbejde/uddannelse inden for frisørfaget.

 

Morten Buchholtz

Klaverlærer, studietekniker, musiker, producer, komponist, sound-designer. Professionel musiker med klaver/keyboard som hovedinstrument. Har sideløbende virket som producer og lydtekniker på diverse plader og lavet musik til film og tv.

 

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Özgür Ergün

Uddannet automekaniker. Har arbejdet flere år på Ydre Nørrebro med udsatte unge i forhold til uddannelse og arbejde inden for mekanikerfaget.

 

Mona Tahtamouni Molin
Kosmetolog.

Læreruddannet. Bachelor i arabisk. Har siden 2006 arbejdet som lærer med fast skema blandt andet i sproggruppe-forsøgene på Nørrebro. Indehaver af hudplejeklinikken Mynthe.
Taler flydede arabisk.

mona-small

Klistet

Meget meget roligt gemyt. Stor erfaring inden for ridning

 

Henning Pagaard

Faglærer. Tømrer. Er uddannet tømrer og guitarbygger. Har gennem de seneste tre år haft elever fra Erhvervsskolen og Det Musiske Kompagni i praktikforløb.

 

Ronnie Tange-Trentemøller

Socialpædagogisk medarbejder og musiker. Har arbejdet i forskellige institutioner med unge. Er udøvende kunstner og har desuden sit eget studie. Uddannet misbrugskonsulent
ronnie
Andreas Rasch

Uddannet fysioterapeut i 2009. Tidligere arbejdet med træning og mentorarbejde med unge indenfor autismespektret. Både i form af fysisk træning individuelt samt på hold, derudover god undervisningserfaring indenfor sanseinterationstræning. Tidligere uddannet fitnessinstruktør, og har bred undervisningserfaring indenfor feltet. 3 års erfaring indenfor kommunal genoptræning af borgere i alle aldersgrupper, indenfor sundhedslovens henvisninger. Dyrker fodbold og kampsport i fritiden, og har derudover interesser indenfor friluftsliv, skisport og mountainbike. Er således uddannet friluftsinstruktør og har efterfølgende undervist unge indenfor dette.
Andreas

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Signe Skafte Jensen

Professionsbachelor i ergoterapi fra Professionshøjskolen Metropol 2010. Har udarbejdet arbejdsprocesbeskrivelser og fungeret som konsulent i brobygning mellem unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser i STU -og erhvervsvirksomheder. Har desuden arbejdet i neurologisk regi med genoptræning og vejledning af og med senhjerneskadede med henblik på fysisk og kognitivfunktionsniveau og tilpasning af rammer i ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). Har særlig interesse for og kundskab i, hvordan man som menneske tolker og bearbejder sanseindtryk. Arbejder bl.a. med udgangspunkt i Low Arousal, Sense of Coherence og Stressmodellen. Er desuden aktiv rytter og kajakroer.
Signe

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Jeanette K. Sander

Uddannet Krops-og psykoterapeut (2002), fysioterapeut (1999) og mindfulness lærer (2009). Har arbejdet både i det offentlige, det private og været selvstændig Har en bred erfaring inden for problematikker som: Depression, Angst, Borderline, Selvskade, Bipolaritet, Autisme, Asperger m.fl.
jeanette
Janne Toft Jensen

Uddannet journalist. Bred kommunikations- og undervisningserfaring fra medier, private virksomheder, aftenskole og frivilligt arbejde med børn. Urban Gardening entusiast. Har siden 2014 arbejdet med unge med særlige behov.
Bettina Højsgaard

Har 10 års erfaring med unge med autisme, ADHD, OCD, angst, mm. Samtaleforløb, gruppeforløb, psykoedukation og individuelle forløb. Arbejder blandt andet med kropsterapi (Manuvisionbehandler) er uddannet i berøring i psykiatrien og yogainstruktør. Har en baggrund som grafisk designer, Neuroaffektiv psykoterapeut, Overbygning som Narrativ familieterapeut. Diverse kurser indenfor neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser (autismespektrumforstyrrelser) samtaleteknikker, TEACH mv. Uddannelse i udarbejdelse i Sensory profile.

 


Supervison

Gunnar Witt

Læreruddannet og autoriseret psykolog. Har arbejdet i folkeskolen med specialundervisning og været leder af forskellige ungdomsprojekter i Kokkedal, Herlev og Rødovre. Uddannet som systemisk organisationskonsulent, systemisk familieterapeut og psykoterapeut og er i færd med specialistgodkendelse. Underviser i psykologi på læreruddannelsen og har siden 1999 haft selvstændig praksis, bl.a. tilknyttet SOS psykologisk rådgivningscenter. Har erfaring med et bredt spektrum af vanskeligheder herunder autisme-spektrum forstyrrelser, ADHD, depression, OCD mv. Superviserer desuden pædagogisk personale på specialpædagogiske institutioner. Har desuden været redaktør på flere pædagogiske bøger.

Gunnar
   
Uffe Esben Pedersen

Læreruddannet og autoriseret psykolog. Lang undervisningserfaring fra hhv. folkeskole og specialskoler i Kbh. kommune. Har som lærer undervist både børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser. Som psykolog gennem 15 år på PPR,- har de vigtigste opgaver været som rådgiver og sparringspartner for lærere, pædagoger, ledelse og forældre ifht at skabe mestring og forståelse af sårbare børn med særlige behov, ofte med kommunikative vanskeligheder,- indenfor især feltet ASF. Har derudover arbejdet tværfagligt med kommunale forvaltninger og forebyggende gennem netværk og med psykologiske udredninger i samarbejde med andre faggrupper.

Gunnar