Tømrer-uddannelsesforløb


I samarbejde med et tømrer-firma tilbyder vi et uddannelsesforløb, hvor de unge stifter bekendtskab med de forskellige håndværksmæssige og faglige områder inden for tømrerfaget.
De unge får mulighed får at deltage i de daglige rutiner på arbejdspladsen. I det omfang det er muligt, deltager de unge i de relevante EGU/EUD-kurser.

 

Vores tømrer er samtidig intrumentbygger, så vi kan derfor supplerer tilbuddet med et forløb, hvor bygning, reparation og vedligeholdelse af forskellige intrumenter indgår.

Som i de andre tilbud på Erhvervsskolen starter vi dagen med fælles morgenmad, inden de unge tager ud i de forskellige uddannelsestilbud på arbejdspladserne. Vi mødes så igen til frokost og slutter dagen med fælles undervisning med de øvrige STU-elever hjemme på skolen.